Preloader image Preloader image

Referanser:

Under finner dere et utdrag av våre referansere  som er tilknyttet Skinnverkstedet gjennom bedriftsavtaler på reparasjon og vedlikehold av skinn og rens.

Mads Flagestad
M/S Polarlys
Skipet er svært fornøyd med Skinnverkstedet. De leverer riktig kvalitet til rett tid, samtidig opplever vi en meget god service!” Referanser
Anton Abrahamsen
M/S Nordlys
“M/S Nordlys bruker Skinnverkstedet til vedlikehold, og omtrekking av skinnmøbler.Vi er meget fornøyd med jobben som skinnverkstedet, har utført”.
Aksel-Arne Antonsen
M/V Nordnorge
“Vi er fornøyd med den servicen og arbeidet dere utfører. Det er også fornøyelig å jobbe sammen med positive og engasjerte personer”.
Kjellfrid Skjervheim
Helse Fonna
“Vi er svært godt fornøyde med arbeid og service som Skinnverkstedet har utført gjennom mange år. Vi har fremdeles ca 20 år gamle hudmøbler i bruk”.