Preloader image Preloader image

BLOG

Miljøfyrtårn

03 nov 2022, by Marianne Torsvik in blogg

En milepæl ble nådd våren 2020

Hensyn til miljøet er viktigere enn noengang. Like viktig er det at arbeidsmiljøet for de ansatte er trygt. Derfor har Skinnverkstedet gjennomført den bevistgjørende prosessen med å bli Miljøfyrtårn og i løpet av mars 2020 var vi i mål og ble sertifisert.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Skinnverkstedet har dermed forpliktet seg til systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. For at en bedrift skal bli sertifisert må de oppfylle en rekke felles kriterier i tillegg til bransjespesifikke kriterier. Det dreier seg om arbeidsmiljø, energi, avfall, transport og innkjøp. For å beholde miljøfyrtårn statusen må vi resertifiseres hvert tredje år. Vi opplever at sertifiseringen gir oss et kvalitetsstempel som gjør oss til et trygt alternativ innenfor vår bransje i samarbeid med både private og offentlige aktører.